EXID

​ ​060-900-7337 (만남폰팅)

EXID : HAPPY NEW YEAR ส่งความวุ่นวาย ทักทายเลกโก้

EXID 0 14

Happy New Year 2022 นะคะทุกคน ถึงจะช้าไปตั้งอาทิตย์นึงแต่ก็สวัสดีปีใหม่ค่ะเลกโก้ ขอให้เป็นปีที่มีแต่เรื่องดีๆ รักษาสุขภาพด้วยนะคะ ...

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기

Comments