EXID

​ ​060-900-7337 (만남폰팅)

[Phiên âm tiếng Việt] Lonely - Hyelin (EXID)

EXID 0 3

Hiện tại mình đang rất bận nên mình sẽ không nhận phiên âm theo yêu cầu được nữa, mong các bạn thông cảm cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc ...

  • 페이스북으로 보내기
  • 트위터로 보내기
  • 구글플러스로 보내기
  • 카카오스토리로 보내기
  • 네이버밴드로 보내기

Comments